Chưa giàu, đã sang

Hoạt động xử lý nguồn nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng). Ảnh: CAND.
Hoạt động xử lý nguồn nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng). Ảnh: CAND.
Hoạt động xử lý nguồn nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng). Ảnh: CAND.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top