Bỏ rác... chạy lấy người

Cảng Cát Lái. Ảnh: Vnexpress.net.
Cảng Cát Lái. Ảnh: Vnexpress.net.
Cảng Cát Lái. Ảnh: Vnexpress.net.