Bát nháo giữa thành phố du lịch

Thành phố Đà Lạt luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: iVivu.
Thành phố Đà Lạt luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: iVivu.
Thành phố Đà Lạt luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: iVivu.
Lên top