Bánh trung thu 3 ngàn đồng

Bánh thu thu mini được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc và Đài Loan có giá 3.000/chiếc.
Bánh thu thu mini được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc và Đài Loan có giá 3.000/chiếc.
Bánh thu thu mini được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc và Đài Loan có giá 3.000/chiếc.