Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

200m một biển cấm đỗ xe

Đường bao biển Cột 3- Cột 8 (ảnh minh họa)
Đường bao biển Cột 3- Cột 8 (ảnh minh họa)