Xây dựng quy chế phối hợp chăm lo người lao động

Chủ tịch CĐ Cty CP Phân lân nung chảy Văn Điển Lê Đức Tấn nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN trong lễ tôn vinh CNLĐ giỏi, cán bộ CĐ tiêu biểu của CĐ Công nghiệp Hóa chất VN.
Chủ tịch CĐ Cty CP Phân lân nung chảy Văn Điển Lê Đức Tấn nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN trong lễ tôn vinh CNLĐ giỏi, cán bộ CĐ tiêu biểu của CĐ Công nghiệp Hóa chất VN.