Tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, thực hiện các chế độ cao hơn luật cho công nhân

Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch CĐ Cty CP Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên).
Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch CĐ Cty CP Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên).