Tạo môi trường làm việc thân thiện cho công nhân

Chủ tịch CĐCS Cty Nien Hsing Ninh Bình Cao Văn Tiến Trang (hàng cuối, bên trái) cùng các cháu - con cán bộ, CNLĐ - đạt thành tích cao trong năm học vừa qua đi thăm Lăng Bác và làng gốm Bát Tràng (Hà Nội).
Chủ tịch CĐCS Cty Nien Hsing Ninh Bình Cao Văn Tiến Trang (hàng cuối, bên trái) cùng các cháu - con cán bộ, CNLĐ - đạt thành tích cao trong năm học vừa qua đi thăm Lăng Bác và làng gốm Bát Tràng (Hà Nội).