Lợi thế “2 trong 1”

  Chủ tịch CĐ Chi nhánh Bốc-xúc-tiêu thụ, Cty TNHH MTV Apatit VN Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi gặp mặt học sinh giỏi là con công nhân.
Chủ tịch CĐ Chi nhánh Bốc-xúc-tiêu thụ, Cty TNHH MTV Apatit VN Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi gặp mặt học sinh giỏi là con công nhân.