Không thỏa hiệp điều bất lợi cho người lao động

Trò chơi lấy quà dành cho NLĐ trong văn phòng và người nhà do CĐ Văn phòng Hãng hàng không Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức. (Ảnh do CĐ Văn phòng Hãng hàng không Nhật Bản tại Hà Nội cung cấp).
Trò chơi lấy quà dành cho NLĐ trong văn phòng và người nhà do CĐ Văn phòng Hãng hàng không Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức. (Ảnh do CĐ Văn phòng Hãng hàng không Nhật Bản tại Hà Nội cung cấp).