Hoạt động CĐ phải mang đến những lợi ích cụ thể cho NLĐ

CĐ TCty CP Phong Phú tổ chức cho nữ CNLĐ chuẩn bị ngày hội trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. (Ảnh do CĐ Dệt - May VN cung cấp)
CĐ TCty CP Phong Phú tổ chức cho nữ CNLĐ chuẩn bị ngày hội trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. (Ảnh do CĐ Dệt - May VN cung cấp)