Giúp công đoàn cơ sở xây dựng thỏa ước lao động tập thể

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - phát biểu tại hội thảo về đối thoại, xây dựng TƯLĐTT để mang lại lợi ích nhiều hơn cho NLĐ. Ảnh: Xuân Trường
Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - phát biểu tại hội thảo về đối thoại, xây dựng TƯLĐTT để mang lại lợi ích nhiều hơn cho NLĐ. Ảnh: Xuân Trường