Đặt quyền lợi người lao động lên hàng đầu

  Các thành viên trong Ban Giám đốc Khách sạn JW Marriott Hanoi rửa xe máy cho nhân viên trong Tuần lễ “Ban giám đốc phục vụ nhân viên”.
Các thành viên trong Ban Giám đốc Khách sạn JW Marriott Hanoi rửa xe máy cho nhân viên trong Tuần lễ “Ban giám đốc phục vụ nhân viên”.