Chỗ dựa vững chắc cho người lao động

Một góc nhà máy may khăn bông Mollis Phong Phú đang áp dụng chương trình cải tiến của kaizen.
Một góc nhà máy may khăn bông Mollis Phong Phú đang áp dụng chương trình cải tiến của kaizen.