CĐ Cty CP May Việt Thắng: Hiệu quả từ phương thức xây dựng “chân tháp chắc chắn”

Một gian hàng chế biến món ăn tại "Phiên lễ hội chợ quê" do CĐ Cty CP May Việt Thắng tổ chức.
Một gian hàng chế biến món ăn tại "Phiên lễ hội chợ quê" do CĐ Cty CP May Việt Thắng tổ chức.