CBCĐ Cty CP Dệt May Đầu tư thương mại Thành Công: Chương trình “Mười ngàn đồng màu nhiệm” giúp NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

CĐ Cty CP Dệt May Đầu tư thương mại Thành Công trao học bổng cho các học sinh con CBCNV Cty có hoàn cảnh khó khăn.
CĐ Cty CP Dệt May Đầu tư thương mại Thành Công trao học bổng cho các học sinh con CBCNV Cty có hoàn cảnh khó khăn.