20 năm lo an toàn cho người lao động

  Chủ tịch CĐ XN Săm lốp ôtô Nguyễn Văn Cường đọc tham luận tại Hội nghị tuyên dương cán bộ CĐ tiêu biểu do CĐ Công nghiệp Hóa chất VN tổ chức.
Chủ tịch CĐ XN Săm lốp ôtô Nguyễn Văn Cường đọc tham luận tại Hội nghị tuyên dương cán bộ CĐ tiêu biểu do CĐ Công nghiệp Hóa chất VN tổ chức.