“Vườn rau công đoàn”

Đoàn viên CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai ra quân làm vườn rau công đoàn. Ảnh: P.V
Đoàn viên CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai ra quân làm vườn rau công đoàn. Ảnh: P.V