Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vận động doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn