Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ưu tiên lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Đoàn viên thanh niên CĐ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giúp dân thu hoạch lúa mùa.
Đoàn viên thanh niên CĐ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giúp dân thu hoạch lúa mùa.