“Trung tâm” nâng bước học sinh đến trường ​

Giáo viên Trường THPT Phú Điền đóng góp quỹ hỗ trợ học sinh.
Giáo viên Trường THPT Phú Điền đóng góp quỹ hỗ trợ học sinh.