Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thưởng hàng tháng để khuyến khích NLĐ hăng say sản xuất