Thực hiện 3 giải pháp về tư vấn pháp luật

Bà Vũ Thị Trình - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nôi) kiêm Tổ trưởng Tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ quận - tư vấn pháp luật cho NLĐ qua điện thoại. Ảnh: X.T
Bà Vũ Thị Trình - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nôi) kiêm Tổ trưởng Tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ quận - tư vấn pháp luật cho NLĐ qua điện thoại. Ảnh: X.T