Tạo cơ hội thăng tiến cho người lao động ​

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động Cty TNHH Sees Vina.
Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động Cty TNHH Sees Vina.