Tận dụng phế liệu để làm đồ gia dụng ​

Ông Nguyễn Trung Tiến - Chủ tịch CĐ Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn (bìa trái) - chứng kiến việc trao tặng sản phẩm tại “Gian hàng việc tử tế” của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn. Ảnh: Đ.Đ.TUYÊN
Ông Nguyễn Trung Tiến - Chủ tịch CĐ Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn (bìa trái) - chứng kiến việc trao tặng sản phẩm tại “Gian hàng việc tử tế” của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn. Ảnh: Đ.Đ.TUYÊN