Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sức khoẻ của người lao động là tài sản vô giá