Quan tâm đến đời sống tinh thần của lao động nữ

Nữ CNLĐ hồi hộp nghe Ban giám khảo chấm điểm phần thi của mình trong phần thi “Khéo tay hay làm”.Ảnh: QUẾ CHI
Nữ CNLĐ hồi hộp nghe Ban giám khảo chấm điểm phần thi của mình trong phần thi “Khéo tay hay làm”.Ảnh: QUẾ CHI