Phân công cán bộ giúp đỡ công đoàn cơ sở

Bảng phân công CB cơ quan giúp đỡ CĐCS của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Bảng phân công CB cơ quan giúp đỡ CĐCS của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG