Phân cấp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ

Chủ tịch LĐLĐ TP.Phủ Lý Trần Xuân Kha (bên phải) trao quyết định thành lập CĐCS Cty CP thức ăn chăn nuôi Tân Phát, xã Kim Bình (TP.Phủ Lý) vào tháng 3.2016. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch LĐLĐ TP.Phủ Lý Trần Xuân Kha (bên phải) trao quyết định thành lập CĐCS Cty CP thức ăn chăn nuôi Tân Phát, xã Kim Bình (TP.Phủ Lý) vào tháng 3.2016. Ảnh: QUẾ CHI