Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Ngân hàng di động” của đoàn viên công đoàn