Nâng cao vai trò của tổ trưởng công đoàn

Nhân viên y tế BV Phụ sản Trung ương chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: QUẾ CHI
Nhân viên y tế BV Phụ sản Trung ương chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: QUẾ CHI