Muốn phong trào mạnh, phải có những người làm nòng cốt

Các hoạt động VHVN, TDTT, các hội thi của CĐ ngành GTVT Hà Nội luôn bám sát, khai thác nét đặc thù của ngành. (Ảnh: Xuân Trường)
Các hoạt động VHVN, TDTT, các hội thi của CĐ ngành GTVT Hà Nội luôn bám sát, khai thác nét đặc thù của ngành. (Ảnh: Xuân Trường)