Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỗi tháng dành trên 100 triệu đồng thưởng cho người lao động