Mô hình sáng kiến, sáng tạo trong doanh nghiệp

CNLĐ Cty TNHH Canon Việt Nam hồ hởi tham gia các phong trào thi đua của CĐ Cty phát động. Ảnh: Xuân Trường
CNLĐ Cty TNHH Canon Việt Nam hồ hởi tham gia các phong trào thi đua của CĐ Cty phát động. Ảnh: Xuân Trường