Liên kết đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp

Các học viên lớp Trung cấp nghề Vận hành máy thủy điện vừa kết thúc khóa học tặng quà cảm ơn đại diện Trường Trung cấp Nghề CĐ Hà Nội. Ảnh: TRANG THU
Các học viên lớp Trung cấp nghề Vận hành máy thủy điện vừa kết thúc khóa học tặng quà cảm ơn đại diện Trường Trung cấp Nghề CĐ Hà Nội. Ảnh: TRANG THU