Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm ngành y” cho đoàn viên