Hỗ trợ vốn cho nữ công nhân nghèo

Một mô hình chăn nuôi lợn được vay vốn từ Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI
Một mô hình chăn nuôi lợn được vay vốn từ Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI