Giúp người lao động nâng cao trình độ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà (ngoài cùng bên phải) ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học giai đoạn 2016-2020.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà (ngoài cùng bên phải) ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học giai đoạn 2016-2020.