Duy trì cảnh báo nguy cơ mất an toàn trước mỗi ca sản xuất

Trước mỗi ca làm việc, các ATVSV đều cảnh báo nguy cơ mất an toàn, nhắc nhỏ mọi người thực hiện các quy định về ATVSLĐ và hô "An toàn, an toàn, an toàn". (Ảnh: CĐ Cty CP Than Vàng Danh).
Trước mỗi ca làm việc, các ATVSV đều cảnh báo nguy cơ mất an toàn, nhắc nhỏ mọi người thực hiện các quy định về ATVSLĐ và hô "An toàn, an toàn, an toàn". (Ảnh: CĐ Cty CP Than Vàng Danh).