Đẩy mạnh xây dựng “Tổ điểm an toàn lao động”

Người lao động Cty CP Cảng Hải Phòng nắm bắt thông tin về an toàn vệ sinh lao động tại “Góc tuyên truyền bảo hộ lao động”. Ảnh: X.T
Người lao động Cty CP Cảng Hải Phòng nắm bắt thông tin về an toàn vệ sinh lao động tại “Góc tuyên truyền bảo hộ lao động”. Ảnh: X.T