Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân được vay tiền mua xe, sửa nhà… không phải trả lãi