Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn DN FDI tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng