Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam: Khảo sát đời sống công nhân để hỗ trợ kịp thời