Công đoàn chung sức hành động,vì sức khỏe cộng đồng

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư đang khám bệnh cho người dân tại buổi khám-chữa bệnh thiện nguyện. Ảnh: QUẾ CHI
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư đang khám bệnh cho người dân tại buổi khám-chữa bệnh thiện nguyện. Ảnh: QUẾ CHI