Chương trình phát thanh trực tiếp “Điểm hẹn công nhân”