Chủ động phối hợp chăm lo giáo viên

Nghiệm thu, bàn giao nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Lăng Thị Son thuộc CĐ Trường Tiểu học Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).
Nghiệm thu, bàn giao nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Lăng Thị Son thuộc CĐ Trường Tiểu học Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).