Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Trường THCS Lương Tài (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên): Ưu tiên khen thưởng cho NLĐ trực tiếp