Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Tổng Cty CP may Việt Tiến: Khen thưởng kịp thời cho người lao động