Cải tiến quy trình làm việc với chương trình 5S

Đoàn viên, NLĐ Cty CP caosu Đà Nẵng tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh P.V
Đoàn viên, NLĐ Cty CP caosu Đà Nẵng tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh P.V