Áp dụng an toàn trong sản xuất theo kinh nghiệm Nhật Bản ​

CNLĐ Nhà máy Z183 làm việc trong môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: T.X
CNLĐ Nhà máy Z183 làm việc trong môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: T.X